​Det er tillatt å reklamere for medisinsk utstyr i Norge.

Det skilles ikke mellom reklame rettet mot helsepersonell og allmennheten, slik som for legemiddelreklame.

MDR og IVDR artikkel 7 gir begrensninger i hvilke påstander som kan brukes i merking, bruksanvisning, og i reklame. Det er forbudt å bruke tekst, navn, varemerker, bilder og figurer eller andre tegn som kan villede brukeren eller pasienten når det gjelder utstyrets tiltenkte formål, sikkerhet og ytelse.

Det er forbudt å komme med påstander som kan:

  • tillegge utstyret funksjoner og egenskaper som det ikke har

  • skape et falskt inntrykk av behandlingen eller diagnostiseringen, funksjoner eller egenskaper som utstyret ikke har

  • unnlate å opplyse om en sannsynlig risiko når utstyret brukes til det tiltenkte formålet

  • foreslå en annen bruk av utstyret enn den som er angitt som en del av det tiltenkte formålet som omfattes av samsvarsvurderingen

For øvrig gjelder generell markedsføringslovgivning når det gjelder påstander angående forbrukerprodukter. Disse reglene forvaltes av Forbrukertilsynet.


Publisert: 26.05.2021

​Fant du det du lette etter?