Slik følger Legemiddelverket opp ulovlig reklame:

 1. ​Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.
 2. Avhengig av alvorlighetsgrad
  • ​​påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen
  • eller forhåndsvarsler et vedtak om ulovlig reklame
 3. ​Mottager får en frist til å svare på varselet eller rette opp.   
 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som også kan innebære at det ilegges    overtredelsesgebyr. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager. Departementets avgjørelse er endelig.
 5. Dersom avgjørelsen ikke følges, kan vi ilegge tvangsmulkt frem til aktøren har rettet seg etter vedtaket og/eller ilegge overtredelsesgebyr.
 6. Vi gir veiledning under hele prosessen.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Når vi vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • ​reklamen kan true folkehelse og samfunn 
 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst
 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd
 • reklamen retter seg mot barn og unge

Publisert: 24.08.2022

​Fant du det du lette etter?