​​​​​​

Slik følger Legemiddelverket opp ulovlig reklame:

 1. ​Vi vurderer om reklamen er i tråd med loven.
 2. Avhengig av alvorlighetsgrad
  • ​​påpeker vi at virksomheten/personen har plikt om å rette opp reklamen
  • eller forhåndsvarsler et vedtak om ulovlig reklame og eventuelt tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr​
 3. ​Mottager får en frist til å svare på varselet.
 4. Vi vurderer om det skal fattes vedtak i saken, som kan innebære at det ilegges  tvangsmulkt ​eller et ​overtredelsesgebyr​​. Mottager har tre ukers klagefrist. Helse- og omsorgsdepartementet behandler eventuelle klager og d​​​​epartementets avgjørelse er endelig.
 5. Vi gir veiledning ved behov under prosessen.

Overtredelsesgebyr

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2 G (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) for privatpersoner og opptil 15 G (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner) for virksomheter.

Når vi vurderer overtredelsesgebyr for brudd på reklameregelverket legger vi særlig vekt på om

 • ​reklamen kan true folkehelse og samfunn 
 • reklamen har en potensiell økonomisk gevinst
 • det dreier seg om gjentatte lovbrudd
 • reklamen retter seg mot barn og unge

Oppdatert: 01.04.2023

Publisert: 24.08.2022

​Fant du det du lette etter?