Besøks- og leveringsadressen vår endres fra 5. april 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/besoks-og-leveringsadressen-var-endres-fra-5-april-2018Besøks- og leveringsadressen vår endres fra 5. april 201821.03.2018 23:00:00
Meldte bivirkninger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hpv-vaksine-oppdaterte-tall-per-31-januar-2018Meldte bivirkninger av HPV-vaksine – oppdaterte tall per 31. januar 201819.03.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 6, 20. mars 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-6-20-mars-2018Nytt om legemidler nr. 6, 20. mars 201819.03.2018 23:00:00
Nye doseringsanbefalinger for ▼Ocaliva https://legemiddelverket.no/nyheter/nye-doseringsanbefalinger-for-ocaliva-Nye doseringsanbefalinger for ▼Ocaliva 18.03.2018 23:00:00
Xofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednisonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/xofigo-skal-ikke-gis-sammen-med-abirateronacetat-og-prednisolonprednisonXofigo skal ikke gis sammen med abirateronacetat og prednisolon/prednison13.12.2017 23:00:0015.03.2018 23:00:00
MS-legemidlet Zinbryta trekkes fra markedethttps://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-trekkes-fra-markedetMS-legemidlet Zinbryta trekkes fra markedet13.03.2018 23:00:00
Mangel på Relistorhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-relistorMangel på Relistor13.03.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 5, 6. mars 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-5-6-mars-2018Nytt om legemidler nr. 5, 6. mars 201805.03.2018 23:00:00
Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hexyon-tall-per-31-januar-2018Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 201804.03.2018 23:00:00
Mykofenolat og anbefalinger om bruk av prevensjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mykofenolat-og-anbefalinger-om-bruk-av-prevensjonMykofenolat og anbefalinger om bruk av prevensjon04.03.2018 23:00:00
Mangel på Furadantinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-furadantinMangel på Furadantin04.12.2017 23:00:0004.03.2018 23:00:00
Mangel på Levaxinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-levaxinMangel på Levaxin04.12.2017 23:00:0004.03.2018 23:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 2 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-2-2018Nytt om veterinære legemidler, nr. 2 201801.03.2018 23:00:00
Esmya utredes på grunn av risiko for leverskadehttps://legemiddelverket.no/nyheter/esmya-utredes-pa-grunn-av-risiko-for-leverskadeEsmya utredes på grunn av risiko for leverskade27.02.2018 23:00:00
Byttelisten per 1. mars 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mars-2018Byttelisten per 1. mars 201827.02.2018 23:00:00
Høring - opptak på byttelistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-opptak-pa-byttelistenHøring - opptak på byttelisten31.01.2018 23:00:0022.02.2018 23:00:00
Sunset Clause - liste for 2018 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sunset-clause-liste-for-2018-er-publisertSunset Clause - liste for 2018 er publisert21.02.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 4. 20. februar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-4-20-februar-2018Nytt om legemidler nr. 4. 20. februar 201819.02.2018 23:00:00
Mangel på Vancomycin Xellia kapslerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-vancomycin-xellia-kapslerMangel på Vancomycin Xellia kapsler15.01.2018 23:00:0018.02.2018 23:00:00
Tilbakekalling av produksjonspartier med gentamicinholdige legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilbakekalling-av-produksjonspartier-med-gentamicinholdige-legemidlerTilbakekalling av produksjonspartier med gentamicinholdige legemidler15.02.2018 23:00:00