Stoffene oppføres i narkotikalisten som følge av vedtak i FNs narkotikakommisjon, fordi de hører til i en av de generiske stoffgruppene eller at de er en ester av et stoff som allerede er oppført på listen.

I tillegg til de tre nye stoffene acetylfentanyl, MT-45 og 4,4’-DMAR ble følgende typer stoffer ført opp: 37 katinoner, 13 fenetylaminer, to sykloheksylfenoler, to naftoylpyrroler, to tryptaminer, ett benzoylindol, ett naftoylindol og to estere. 

Henvisning til den internasjonale reguleringen er tilføyd for noen stoffer som tidligere kun har vært regulert nasjonalt.

Se oversikt over de nye stoffene

​Fant du det du lette etter?