​Acetylcystein brusetabletter er godkjent til bruk ved kronisk bronkitt og forsøksvis ved cystisk fibrose. Acetylcystein inhalasjonsvæske har et noe bredere bruksområde og benyttes også som motgift ved paracetamolforgiftning. I følge tall fra Reseptregisteret fikk 812 barn under to år acetylcystein i 2009.

Bakgrunn for restriksjoner på bruk

Franske legemiddelmyndigheter har foretatt en gjennomgang av nytte-risikoforholdet for slimløsende legemidler (acetylcystein, carbocystein, megluminbenzoat og lestostein, av disse selges kun acetylcystein i Norge) brukt til barn under to år. I Frankrike har man fått 27 bivirkningsmeldinger om forverring av luftveissykdom hos små barn etter bruk av acetylcystein. Det er i tillegg meldt om 29 tilfeller av allergi/allergilignende reaksjoner og sett enkelte tilfeller av plutselig død. Den franske gjennomgangen konkluderte med at acetylcystein kan føre til økt slimproduksjon (bronkial sekresjon) og tettere luftveier (obstruksjon) hos barn under to år. Disse legemidlene skal derfor ikke brukes hos denne aldersgruppen.

Bivirkninger i Norge

Bruken av acetylcystein til barn er diskutert i Bivirkningsnemnda på bakgrunn av den franske gjennomgangen. Totalt er det registrert 40 bivirkningsmeldinger i Norge, ingen av disse gjelder barn fra 0-10 år.

Oppdatert preparatinformasjon til rekvirent og pasient

Preparatomtale er oppdatert med informasjon om at acetylcystein ikke skal brukes hos barn under 2 år (kontraindikasjon). Pakningsvedlegget vil bli oppdatert innen kort tid. Det vil imidlertid ta noe tid før pakninger med nye pakningsvedlegg er tilgjengelig i apotek.
 

Råd til leger

  • Luftveisplager hos barn under to år skal ikke behandles med acetylcystein fordi dette kan forverre barnets tilstand.
  • Ved paracetamolforgiftning kan acetylcystein fortsatt brukes i behandling av barn under to år.
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Råd til foreldre

  • Luftveisplager med seigt slim hos barn under to år skal ikke behandles med legemidler som inneholder acetylcystein.

Se også

 
​Fant du det du lette etter?