​Helseøkonomiske analyser viser at Actikerall er kostnadseffektivt. 
Les refusjonsrapporten for Actikerall.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandlingskrevende lett følbare og/eller moderat tykke hyperkeratotiske aktiniske keratoser (grad I/II) hos immunokompetente voksne pasienter når størrelse og antall lesjoner begrenser effektiviteten og/eller aksepterbarheten av kryoterapi.

Refusjonsvilkår:

54: Skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.
136: Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

 

 

​Fant du det du lette etter?