Adalat tabletter brukes til behandling av akutt blodtrykksstigning hos blant annet slagpasienter og fødende. I tillegg er Adalat tabletter eneste godkjente legemiddel til behandling av alvorlige tilfeller av Raynauds sykdom («likfingre»).

Nifedipin er et viktig legemiddel i sykehusene, og Legemiddelverket vil legge til rette for at hurtigvirkende kapsler og tabletter med nifidipin i utenlandske pakninger blir tilgjengelig så raskt som mulig. Imidlertid kan leveransene av uregistrerte legemidler være ustabile, spesielt i den nærmeste tiden etter at Adalat forsvinner fra markedet. Sykehusavdelinger som bruker Adalat tabletter i dag bør vurdere annen behandling som erstatning for hurtigvirkende nifedipin tabletter.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut hurtigvirkende kapsler og tabletter med nifedipin i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig frem til 31.08.2018.

Advarsel*

Nifedipin kapsler, tabletter, dråper eller oppløsninger fra utlandet kan ha andre egenskaper enn Adalat tabletter. De kan ha en meget rask og kraftig virkning på blodtrykket og må bare brukes etter nøye vurdering. Det kan oppstå alvorlige bivirkninger ved uriktig bruk. Ved usikkerhet bør annen behandling velges.

Råd til leger og sykehus

Se advarsel*

 • Pasienter med Raynauds sykdom må enten skifte til andre medisiner eller legen må søke om hurtigvirkende nifedipin kapsler/tabletter på godkjenningsfritak.
 • Amlodipin kan forsøkes i stedet for nifedipin hos Raynaudpasienter.
 • Sykehus bør vurdere å ta i bruk annen behandling der behandlingsretningslinjene i dag anbefaler nifedipin
 • Alternativer i akuttsituasjoner vil blant annet kunne være labetalol som tabletter eller som intravenøs infusjon, nitroglyserin som intravenøs infusjon eller diuretika som tabletter eller injeksjon. Ved svært alvorlig hypertensjon kan natriumnitroprussid intravenøst brukes.

Råd til apotek

Se advarsel*

 • Vær nøye med å informere kundene om hvorfor de får utenlandsk pakning eller pakninger med nifedipin, som alternativ til Adalat
 • Skriv på apoteketiketten at det er byttet legemiddel

Råd til pasienter

 • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek
 • Du vil bli tilbudt utenlandske pakninger på apoteket

Refusjon

Statens legemiddelverk godkjenner at uregistrerte tabletter som inneholder nifedipin som hurtigvirkendeformulering kan utleveres på blå resept. Dette på grunn av at Adalat 10 mg tabletter avregistreres.  Ved refusjonsresepter må apotekene ekspedere de uregistrerte preparatene på uregistrert varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal videre legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: ICPC: -51, K74, K86, K87, K92. ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, I73.0, Z94
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.04.2018

Det er en forutsetning for refusjon at behandlingen er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling. I tillegg må legen vurdere om andre forhåndsgodkjente preparater kan benyttes.

Legemiddelverkets godkjenning er gyldig til og med 31. august 2018.

Se informasjonsbrev fra Bayer 

​Fant du det du lette etter?