Legemidler med virkestoffet Riociguat er godkjent for behandling av bestemte typer av pulmonal hypertensjon. Pr i dag er det produktet ▼Adempas som er godkjent på det norske markedet. En studie med der pasienter PH-IIP ble behandlet med Riociguat har vist økt risiko for alvorlige bivirkninger inkludert død. Adempas er derfor ikke godkjent hos disse pasientene. Nytten er fortsatt større enn risikoen for Adempas når det brukes innen godkjente behandlingsområder.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Pasienter med pulmonal hypertensjon assosiert med idiopatiske interstitielle pneumonier (PH-IIP) skal ikke behandles med Adempas.
  • Hvis noen pasienter med PH-IIP blir behandlet med Adempas, skal behandlingen seponeres og deres kliniske status overvåkes nøye.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter:

  • Rådfør deg med legen din dersom du tror at dette berører deg. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din før du har snakket med legen.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til kardiologer og lungeleger på universitetssykehus involverte i behandling av pulmonal hypertensjon, sykehusapotek og RELIS

​Fant du det du lette etter?