Mange lurer på om det er behov for å endre pågående, langvarig legemiddelbehandling som følge av covid-19-pandemien. Er du under behandling for langvarige sykdommer, bør ikke behandlingen endres på grunn av pandemien. Behandlende lege kan justere behandlingen dersom det oppstår mangel eller rasjonering på legemidler som brukes. 

Råd til leger:

  • Sikre best mulig behandling av pasientens grunnsykdom under covid-19-pandemien. Skulle de bli smittet av SARS-CoV-2, er det viktig at grunnsykdommen er under best mulig kontroll.
  • Alle pasienter som får noen form for immundempende behandling, bør ikke endre behandling på grunn av fare for covid-19.

Råd til pasienter på langvarig legemiddelbehandling:

  • Er du under behandling for langvarige (kroniske) sykdommer, bør du ikke endre din behandling på grunn av covid-19 pandemien.
  • Det er viktig at din(e) grunnsykdom(mer) er godt behandlet dersom du får covid-19. Bruk legemidlene slik legen har forskrevet.
  • Kontakt legen som er ansvarlig for behandlingen eller fastlege dersom du ønsker å endre behandlingen din.
​Fant du det du lette etter?