​​​Europeiske legemiddelmyndigheter har foretatt en gjennomgang av alvorlige bivirkningsmeldinger som har oppstått under behandling med betainterferoner. Det ble konkludert med at det ikke kan utelukkes en sammenheng mellom bruk av betainterferoner og TMA og nefrotisk syndrom, men at reaksjonene er sjeldne.

TMA er en alvorlig tilstand med blodpropp i små kar og nedbrytning av røde blodceller. Nefrotisk syndrom er en uspesifikk nyresykdom som kjennetegnes ved proteiner i urinen, nedsatt nyrefunksjon og ødem (opphopning av væske i vev).

Betainterferoner markedsføres i Norge som Avonex (interferon beta-1a), Rebif (interferon beta-1a), Betaferon (interferon beta-1b) og Extavia (interferon beta-1b).

Råd til helsepersonell:

  • De fleste TMA-tilfellene fremstod som trombotisk trombocytopenisk purpura eller hemolytisk-uremisk syndrom.
  • Det er også rapportert tilfeller av nefrotisk syndrom med ulike underliggende nefropatier.
  • Både TMA og nefrotisk syndrom kan utvikles flere uker til flere år etter oppstart av behandling med interferon beta.
  • Vær oppmerksom på utvikling av disse tilstandene. De skal behandles straks de oppstår.
  • Kliniske tegn på TMA omfatter trombocytopeni, nyoppstått hypertensjon, feber, symptomer i sentralnervesystemet (f.eks. forvirring og parese) og nedsatt nyrefunksjon.
  • Kontroller nyrefunksjonen regelmessig og vær oppmerksom på tidlige tegn eller symptomer på nefrotisk syndrom, slik som ødem, proteinuri og nedsatt nyrefunksjon, spesielt hos pasienter med høy risiko for nyresykdom.
  • Meld bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i nevrologi, leger under utdanning innen nevrologi og apotek med informasjon om dette. Preparatomtalene vil bli oppdatert.

​Fant du det du lette etter?