​- Per i dag vurderer vi forsyningssituasjonen på antibiotika som brukes i allmennhelsetjenesten som stabil, men ønsker likevel som et forebyggende tiltak å innføre meldeplikt, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Følg retningslinjene

Sammenlignet med andre land har Norge vært restriktive i bruken av antibiotika, men Legemiddelverket vil likevel minne om at det nå er ekstra viktig å følge de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk.

 - Det kan bli et større behov for antibiotika fremover, blant annet som støttebehandling av Covid-19-pasienter. Vi vil derfor be leger om å være ekstra påpasselig i sin forskrivning fremover, sier Steinar Madsen.

Se mer informasjon om meldepliktige legemidler
​Fant du det du lette etter?