​​​Preparatomtalen for alle kombinasjons p-piller og en rekke antibiotika har til nå opplyst at bruk av antibiotika kan redusere effekten av p-piller. Mistanken om en slik interaksjon har bygget på enkeltmeldinger om graviditet etter antibiotikabruk. Det har aldri vært påvist noen mekanisme som kan forklare hvorfor samtidig bruk skulle gi redusert effekt av p-piller. 

Opplysningene om interaksjon mellom antibiotika og p-piller fjernes fra preparatomtalen for både kombinasjons p-piller og aktuelle antibiotika innen ett år.

Legemidler som gir økt aktivitet i leverenzymer, kan redusere effekten av kombinasjons p-piller. Dette gjelder for eksempel barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin og HIV-medisinene ritonavir, nevirapin og efavirenz. Muligens gjelder dette også felbamat, griseofulvin, okskarbazepin, topiramat og produkter med Johannesurt. I tillegg kan en rekke legemidler som brukes i behandlingen av HIV-infeksjon påvirke effekten av kombinasjons p-piller.

Referanse:

1. CMDh Cover note to Public Assessment Report and procedure

​Fant du det du lette etter?