Den europeiske databasen inneholder rapporter over antatte bivirkninger og overvåker legemidler som er godkjent i  sentral prosedyre.

Se bivirkningsdatabasen

Hva inneholder databasen?

Databasen inneholder bivirkningsinformasjon om ca. 250 sentralt godkjente legemidler til dyr. I tillegg overfører flere nasjonale myndigheter bivirkningsdata for veterinærlegemidler  som er godkjent gjennom andre prosedyrer. Databasen gir ikke en totaloversikt over bivirkningsmeldinger for alle legemidler til dyr.

All informasjon i databasen er knyttet til mistenkte bivirkninger, dvs. uønskede hendelser som har oppstått etter legemiddelbruk, men som ikke nødvendigvis er forårsaket av legemidlet.

Meldingene i databasen er primært spontanrapporterte hendelser, og sier ikke noe om den reelle frekvensen av bivirkninger for et gitt legemiddel.

Hva kan du søke på?

Man kan søke på produktnavn (for de sentralt godkjente legemidlene) eller på virkestoff (alle legemidler). Resultatene viser totalt antall individuelle bivirkningsmeldinger. Resultatene kan filtreres på ulike kategorier som for eksempel dyreart, rase og geografisk område. Det er mulig å se en detaljert liste over individuelle rapporter for hvert enkelt legemiddel eller virkestoff.

Hvordan melde bivirkninger i databasen?

Mistenkte bivirkninger oppdages som regel av veterinærer eller dyreeiere, og det er viktig at veterinæren melder disse videre til nasjonale legemiddelmyndigheter og/eller innehaver av markedsføringstillatelsen. Alle bivirkningsmeldingene skal via de nasjonale myndighetene før de sendes elektronisk til databasen.

Informasjon om bivirkninger hos mennesker har vært tilgjengelig fra den samme nettsiden siden 2012. Det meste av den generelle informasjonen på siden gjelder humanmedisin og er ikke relevant for veterinærmedisin. Utvidelsen som omfatter legemidler til dyr er et resultat av et ønske om mer åpenhet om de regulatoriske prosessene i EU-samarbeidet. 

​Fant du det du lette etter?