Regjeringen foreslår at gevinstdelingsmodellen opphører. Modellen pålegger apotek å dele gevinsten med sluttkunden ved rabatter på innkjøpsprisen. Bestemmelsen har hatt liten betydning, men representerte i praksis en konkurranseulempe for selvstendige apotek. Dersom forslaget vedtas, vil apotekene stå fritt til å velge i hvilken grad de ønsker å dele eventuelle rabatter med sluttkunden.

Regjeringen foreslår også å endre den maksimale apotekavansen ved at kronetillegget øker fra 25 til 29 kroner. Prosentpåslaget blir 2,25 % for hele innkjøpsprisen (og ikke lenger 7,0 % for verdi opp til 200 kr). Regjeringen foreslår også å innføre et kjølevaretillegg på 0,5 %.

Trinnprissystemet foreslås justert ved at minstepris øker fra 35 til 50 kr (AUP). Det reduserer risikoen for at småpakninger på trinnpris blir trukket fra markedet, slik at man unngår unødvendig bruk av store pakninger.

Les mer om Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag,Prop. 1S (2017 – 2018) og Stortingets budsjettbehandling.


​Fant du det du lette etter?