Hva er omfattet av forordningen?

Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger, dvs. alle opplysninger om identifiserbare fysiske personer. Dette kan være for eksempel navn, fødselsdato, adresse, alder, personnummer, opplysninger om lønn og helse (helsetilstand, bruk av medisiner, bruk av helsetjenester), men også opplysninger om arbeidsgiver, stilling, lønn, hvilken bil man kjører, hvor man befinner seg, hvem man snakker med og hva man snakker om.

Krav til behandling av personopplysninger

Innføring av Personvernforordningen satte fokus på personopplysningsvern (som oftest omtalt som personvern). Personvern handler om behandling av personopplysninger i samsvar med regelverket. Regelverket krever at personopplysninger

  • behandles lovlig (lovhjemmel i form av samtykke eller en paragraf i lov/forskrift)
  • kun brukes til spesifikke formål (som ikke uten videre kan utvides)
  • er tilstrekkelig sikret
  • kun behandles dersom de er nødvendige og korrekte
  • ikke behandles lengre enn nødvendig

De registrerte (personer som personopplysninger handler om) har i denne forbindelse en del rettigheter, blant annet rett til informasjon, rett til innsyn i sine egne opplysninger og rett til å kreve endring eller sletting av opplysningene.

Hvilke opplysninger behandler Legemiddelverket?

I Legemiddelverket behandles personopplysninger både om ansatte og om eksterne registrerte, i mange forskjellige sammenhenger. Vi behandler personopplysninger om pasienter i bivirkningsdatabasen, gjennom ordningen med godkjenningsfritak eller privatimport, i tillegg til personopplysninger om representanter for apotek eller legemiddelfirmaer. Personopplysninger behandles i våre fagsystemer, på våre datamaskiner, både elektronisk og på papir.

Hvordan følger Lemiddelverket opp personvernforordningen?

Som følge av personvernforordningen har Legemiddelverket utarbeidet en personvernerklæring med grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger hos oss. Personvernerklæringen finnes her.

Legemiddelverket har fått et personvernombud som skal sikre overholdelse av personvernregelverket. Eksterne brukere kan kontakte personvernombudet med spørsmål om egne personopplysninger, eller andre personvernrelatertete spørsmål på en egen e-postadresse, personvern@legemiddelverket.no.

Legemiddelverket innfører ulike tiltak internt for å styrke internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personvernregelverket. ​

​Fant du det du lette etter?