​​​​​​- Dette er internasjonalt ansett å være et tegn på et velfungerende spontanrapporteringssystem, sier seniorrådgiver Pernille Harg i Avdeling for legemiddebruk ved Legemiddelverket.

Det er positivt at nedgangen i meldinger sendt fra leger, slik man så i 2006, ikke fortsetter i 2007. Den største nedgangen i meldinger er fra farmasøyter. For øvrig er rapporterte bivirkninger fordelt på alder, kjønn, type bivirkning og legemiddel svært likt tidligere år.

Les hele bivirkningsrapporten for 2007

Vaksinebivirkninger

Nytt i 2007 var at Legemiddelverket har fått på plass en ny samarbeidsordning med Folkehelseinstituttet, slik at man får et bedre totalbilde av rapporterte vaksinebivirkninger i Norge. Flere meldinger vedrørende vaksiner medfører at antallet bivirkningsrapporter i aldersgruppen 0-9 år øker kraftig, fordi dette er den gruppen som i størst grad vaksineres. Vaksinemeldinger omhandler i stor grad lite alvorlige bivirkningstilfeller.

Nedgang i dødsfall

Antallet meldte dødsfall har gått tilbake fra 136 i 2006 til 113 i 2007. Det er for tidlig å si om dette er en trend, og det er vanskelig å si noe sikkert om hva dette skyldes. En ting vi ser, som kan ha spilt inn, er en markert tilbakegang i antallet meldinger som gjelder betennelsesdempende legemidler av typen NSAIDs og COX-2-hemmere. - Det har vært mye oppmerksomhet rundt sikkerheten av disse legemidlene de siste årene, og man kan håpe at fokus på denne problematikken har medført riktigere og tryggere bruk av slike midler, sier Pernille Harg.

Riktigere legemiddelbruk

Fokus på legemiddelsikkerhet og bivirkninger er viktig for den enkelte pasients behandling, samtidig som bivirkningsmeldinger fra helsepersonell er sentralt for at myndighetene skal kunne bidra til riktigere legemiddelbruk. Data fra Norge er viktig i arbeidet med legemiddelsikkerhet på europeisk nivå. - Det europeiske samarbeidet medfører at pasienter og helsepersonell i Norge kan få raskere og bedre informasjon om nye bivirkninger. På denne måten ønsker myndighetene å bidra til riktigere og tryggere legemiddelbruk i Norge, sier Pernille Harg.

​Fant du det du lette etter?