​​Mandag 5. juli ble åtte nye stoffer oppført på narkotikalisten uten høring

Stoffene oppføres i narkotikalisten som følge av vedtak i FNs narkotikakommisjon. 

Følgende 8 stoffer ble vedtatt oppført ved årets møte i Narkotikakommisjonen; CUMYL-PEGACLONE, MDMB-4en-PINACA, 3-metoksyfensyklidin, difenidin, clonazolam, diclazepam, flubromazolam og Izotonitazen.

I tillegg ble følgende seks regioisomerer av tetrahydrocannabinolum; delta-6a(7)-THC, delta-6a(10a)-THC, delta-7-THC, delta-8-THC, delta-9(11)-THC og delta-10-THC oppført ved navns nevnelse. Dette er for å presisere de THC-forbindelsene som er omfattet av narkotikadefinisjonen. 

Dronabinol (delta-9-THC) ble også ført opp ved navns nevnelse. 

Se oversikt over de nye stoffene i kunngjøringsmanuskr​iptet


 

​Fant du det du lette etter?