​​Deksamfetamin er et sentralstimulerende legemiddel som brukes ved behandling av ADHD («Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder»). Attentin (deksamfetamin) har fått markedsføringstillatelse (MT) basert på veletablert medisinsk bruk i minst 10 år innenfor EØS-området. Legemiddelverket har vurdert at Attentin er kostnadseffektiv sammenlignet med uregistrert deksamfetamin (Metamina og Dexamfetamine).

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.

Refusjonsvilkår:

163 Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.

RÅD TIL

LEGER

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter i alderen 6 til og med 17 år:

  • Attentin kan skrives direkte på blå resept (§2) til pasienter med ADHD frem til fylte 18 år.

Deksamfetamin (Attentin) til pasienter over 18 år

  • Legen kan etter en samlet vurdering forskrive Attentin utenfor godkjent indikasjon («off label») til pasienter over 18 år.
  • At pasienten er eldre enn 18 år er ikke grunn til å velge ett av de uregistrerte legemidlene med deksamfetamin (som Metamina og Dexamfetamine) i stedet for Attentin.
  • For pasienter over 18 år kan legen søke HELFO om individuell stønad (§3a) for Attentin. HELFO krever i utgangspunktet at pasienten har forsøkt Ritalin kapsler eller andre depotformuleringer av metylfenidat.
  • Hvis pasienten allerede har et vedtak for Metamina eller Dexamfetamine, gjelder dette automatisk for Attentin.

Bruk av uregistrerte legemidler med deksamfetamin (som Metamina og Dexamfetamine

  • Godkjenningsfritak på Metamina eller Dexamfetamine som allerede er innvilget, har vanlig gyldighet.
  • Dersom det foreligger en særlig medisinsk grunn for å bruke Metamina eller Dexamfetamine, kan legen søke om godkjenningsfritak og individuell stønad. Legen må forklare hvorfor pasienten ikke kan bruke godkjent legemiddel (Attentin).
  • At pasienten er over 18 år er ikke en holdbar begrunnelse for å velge et annet legemiddel enn Attentin.

RÅD TIL APOTEK

De ulike legemidlene som inneholder deksamfetamin er ikke byttbare i apotek. Dersom pasienten skal skifte fra et uregistrert preparat til Attentin, må legen skrive ny resept.
 
​Fant du det du lette etter?