Avslaget opprettholdes

Avslaget ble påklaget til Helse-og omsorgsdepartementet. Klager fikk ikke medhold og avslaget er opprettholdt.

Les mer i nyhetssaken fra september 2015​.​​