Resistenssituasjonen i oppdrettsnæringen er svært alvorlig. Fra 2013 til 2014 var det en klar forverring i situasjonen.  Mange steder virker ikke lenger de godkjente legemidlene mot lakselus. Enkelte har derfor henvendt seg til Mattilsynet om bruk av formalin som ledd i behandlingen.

Ikke bærekraftig løsning

Legemidler som skal brukes mot lakselus skal være godkjent for denne bruken.  Det finnes ingen dokumentasjon som viser at formalin er trygg og effektivt behandling mot lakselus. Legemidler spiller fortsatt en viktig rolle i bekjempelsen, men Legemiddelverket mener at å ta i bruk et nytt kjemisk middel ikke er en god og bærekraftig løsning.


- Vi har spesielt store betenkeligheter ved bruk av formalin. Det innebærer bruk av store mengder av en substans som vi ikke vet hvordan påvirker, fisk, miljø eller de som skal håndtere den, sier seniorrådgiver Hanne Bergendahl ved Legemiddelverket.

Ordningen med spesielt godkjenningsfritak er et unntak fra kravet om godkjenning som etter en vurdering fra Legemiddelverket kan innvilges veterinær eller fiskehelsebiolog. Legemiddelverket har avslått en søknad om bruk av formalin mot lakselus. Avslaget ble påklaget til Helse- og omsorgsdepartementet. Klager fikk ikke medhold og avslaget er opprettholdt.

Se begrunnelsen fra Legemiddelverket (pdf).

 

​Fant du det du lette etter?