Frem til nå har vi informert om legemiddelmangel i en excel-basert oversikt og i nyhetssaker med utfyllende veiledning i de viktigste mangelsituasjonene. Nå supplerer vi dette med en nettbasert tabell der du uten å bruke excel kan søke opp legemidler og virkestoff, og sortere legemidler alfabetisk og etter leveringsstatus. Du kan klikke på de ulike radene for å få mer informasjon om hvert legemiddel og klikke deg videre til nyhetssaker med opplysninger  om tiltak og råd.

Innholdet i den nye tabellen blir oppdatert ukentlig på samme måte som den excel-baserte oversikten.

Spørsmål til tabelløsningen og forbedringsønsker kan sendes til legemiddelmangel@legemiddelverket.no.  

​Fant du det du lette etter?