​Selincro skal tas ved behov, før eller i forbindelse med alkoholinntak (maksimalt en tablett daglig).

To studier har undersøkt om Selincro + samtaler førte til redusert bruk av alkohol sammenlignet med placebo + samtaler. Studiene varte seks måneder. Når man analyserte resultatene for alle som var med i studiene, var det liten forskjell i effekt mellom de som fikk Selincro og de som fikk placebo. 

Det var imidlertid en undergruppe pasienter som hadde nytte av medisinen. Det var de som drakk mer enn 60 gram alkohol/dag (menn) eller mer enn 40 gram alkohol/dag (kvinner) – og som fortsatte å drikke mye også etter den første samtalen hos legen. Da studien startet drakk disse alkohol tilsvarende 1,5 flaske vin per dag. 

Les legemiddelanmeldelsen av Selincro for flere detaljer

Andre forhold
Andre forhold enn medisinen påvirket også bruken av alkohol i stor grad. Hver fjerde deltaker sluttet nesten helt å drikke etter at de hadde meldt seg på studien, men før de hadde startet med medisinen - og de som fikk narremedisin halverte også bruken av alkohol.

Oppfølging
Selincro skal ikke brukes ved alvorlig alkoholabstinens, ved bruk av morfinlignende stoffer eller ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Selincro er ikke studert ved ustabil psykisk sykdom eller sammen med bruk av rusmidler (utover cannabis og benzodiazepiner). Pasientene må følges med hensyn til psykiske bivirkninger.

Det finnes ikke langtidsdata som viser om Selincro kan forebygge alkoholbetinget sykdom.

Bivirkninger
Alvorlige bivirkninger er sjeldne, men 75 % av de som fikk Selincro i effektstudiene rapporterte om bivirkninger. Ti prosent trakk seg fra studiene på grunn av bivirkninger (mot fem prosent i placebogruppen). Vanlige bivirkninger er kvalme, svimmelhet og søvnvansker.
​Fant du det du lette etter?