​Nulojix «Bristol-Myers Squibb» inneholder virkestoffet belatacept som brukes som profylakse, sammen med kortikosteroider og mykofenolsyre, mot organavstøtning hos voksne nyretransplanterte pasienter.

På grunn av begrenset produksjonskapasitet klarer ikke Bristol-Myers Squibb å forsyne markedet med Nulojix slik at alle aktuelle pasienter kan få legemidlet. Siden mars 2017 har bruken av Nulojix vært begrenset til pasienter som allerede får behandling. Denne begrensningen er ventet å gjelde frem til første kvartal 2019. Det ventes ikke avbrudd i forsyningen til pasienter som allerede får behandling med Nulojix.

Oppstart av behandling med Nulojix hos nye pasienter, bør vurderes fra tilfelle til tilfelle når andre terapialternativer er mindre effektive og når forsyningen tillater at behandling med Nulojix kan fortsette.

Den begrensede produksjonskapasiteten har ingen følger for kvalitet, sikkerhet eller effekt for Nulojix.

Ta kontakt med BMS Medical Information for mer informasjon: medinfo.norway@bms.com.

Nyremedisinsk Avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet kan kontaktes for råd om enkeltpasienter.

​Fant du det du lette etter?