​Nulojix «Bristol-Myers Squibb» inneholder virkestoffet belatacept som brukes som profylakse, sammen med kortikosteroider og mykofenolsyre, mot organavstøtning hos voksne nyretransplanterte pasienter.

På grunn av begrenset produksjonskapasitet klarer ikke Bristol-Myers Squibb å forsyne markedet med Nulojix slik at alle aktuelle pasienter kan få legemidlet. Siden mars 2017 har bruken av Nulojix vært begrenset til pasienter som allerede får behandling. Denne begrensningen er ventet å gjelde frem til første kvartal 2019. Det ventes ikke avbrudd i forsyningen til pasienter som allerede får behandling med Nulojix.

Nye pasienter skal ikke starte behandling med Nulojix, men ved pasienttilfeller hvor det oppstår akutt medisinsk behov for Nulojix og det har vært forsøkt alle andre alternativer, kan det tillates å starte behandling med Nulojix. Dette avhenger av tilgjengelig forsyning.

Den begrensede produksjonskapasiteten har ingen følger for kvalitet, sikkerhet eller effekt for Nulojix.

Det arbeides med ny produksjonsprosess for Nulojix, og Bristol-Myers Squibb vil revurdere rasjoneringen i midten av 2018 ut ifra ny informasjon vedrørende den nye produksjonsprosessen.

Ta kontakt med BMS Medical Information for mer informasjon: medinfo.norway@bms.com.

Nyremedisinsk Avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet kan kontaktes for råd om enkeltpasienter.

​Fant du det du lette etter?