​​​​​Vandetanib har betinget markedsføringstillatelse til behandling av tyreoideakreft. Endringen i bruksområde (indikasjon) er basert på nye data som viser utilstrekkelig vandetanib-aktivitet hos pasienter uten identifiserte RET-mutasjoner.​

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​ til relevant helsepersonell om denne endringen. 

Råd til leger og hels​epersonell

  • ​Vandetanib skal ikke administreres til pasienter som har ukjent eller negativ RET-mutasjonsstatus

  • Tilstedeværelse av RET-mutasjoner bør fastslås av en validert test før behandlingsstart med vandetanib

  • For pasienter som er under behandling på nåværende tidspunkt og som har ukjent eller negativ RET-status, bør behandlende lege vurdere seponering ut fra en individuell nytte/risiko-balanse for pasienten, og annen tilgjengelig behandling

  • Meld mistenkte bivirkninger på melde.no

​Fant du det du lette etter?