En fransk studie har vist sammenheng mellom bruk av cyproteron og en eller flere svulster i hjernehinnene Tilfellene er hovedsakelig sett hos personer som daglig tar doser på 25 mg cyproteron eller mer. Studien viste også at risikoen for hjernehinnesvulst øker med økende samlet (kumulativ) dose av cyproteron. Bruk av høydose cyproteron bør derfor begrenses til tilfeller der annen behandling ikke er mulig. I tillegg skal personer som har hatt eller har hjernehinnesvulst ikke bruke legemidler med cyproteron. 

Høydose cyproteron finnes i Norge i legemidlet Androcur (50 mg) som brukes til demping av kjønnsdriften ved seksualavvik hos menn. I Norge er det i tillegg cyproteron i legemidlene Diane og Zyrona som brukes til behandling av moderat til alvorlig akne og/eller uønsket hårvekst. Cyproteron er bare brukt i lav dose (2 mg) i disse legemidlene. Det er ikke sett økt risiko for hjernehinnesvulst ved bruk Diane og Zyrona. Legemidlene skal imidlertid ikke brukes av personer som har hatt eller har hjernehinnesvulst. 

Råd til leger/helsepersonell:

Bruk av 50 mg cyproteron bør begrenses til tilfeller der annen behandling anses som uegnet eller er utilgjengelig. Dette gjelder alle indikasjoner, med unntak av prostatakreft. Laveste mulige effektive dose bør i så fall benyttes. 

  • Risikoen for meningeom øker med økende kumulative doser av cyproteron. 
  • Bruk av cyproteron er kontraindisert hos pasienter med tidligere eller eksisterende meningeom.
  • Pasienter med suspekte eller uklare symptomer bør undersøkes for meningeomer i henhold til retningslinjer og god klinisk praksis.
  • Hvis en pasient som behandles med cyproteron får påvist meningeom, skal behandlingen seponeres.

For legemidler eksl. vaksiner: Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema  

Råd til pasienter: 

  • Du skal ikke bruke Androcur, Diane eller Zyrona hvis du har hatt eller har hjernehinnesvulst. Ta kontakt med legen din hvis du har spørsmål om dette. 

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter. 

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev  til endokrinologer, urologer og psykiatere som er involvert i demping av kjønnsdriften ved seksualdeviasjoner hos menn. 
​Fant du det du lette etter?