I tre studier ble det sett økt risiko for alvorlige bivirkninger og død hos pasienter som fikk idelalisib, sammenlignet med kontrollgruppene. I studiene undersøkte man effekten av idelalisib som tillegg til standardbehandlinger i førstelinje for KLL og lymfom av typen residiv indolent non-Hodgkins lymfom / småcellet lymfocytært lymfom (iNHL/SLL).

Råd til leger/helsepersonell: 

  • Indikasjonen for idelalisib som førstelinjebehandling hos pasienter med KLL er oppdatert:
    • Brukes i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter med KLL som førstelinjebehandling ved 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos pasienter som ikke er egnet for noen andre behandlinger.
  • Idelalisib er fortsatt indisert i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter med KLL som har fått minst én behandling tidligere og til monoterapi til behandling av voksne pasienter med follikulært lymfom (FL) som er refraktære overfor to tidligere behandlingslinjer
  • Tiltak for å forebygge infeksjon ved alle indikasjoner er oppdatert (se Kjære helsepersonell-brev).
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter som bruker ▼Zydelig:

  • Snakk med legen din så snart som mulig hvis du opplever nye luftveissymptomer
  • Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Det ble sendt ut et Kjære helsepersonell-brev i mars for ▼Zydelig. Dette er et nytt Kjære helsepersonell-brev som er en oppdatering av informasjonen som ble sendt ut tidligere. Brevet er som sist sendt ut til onkologer, hematologer, og sykehusapotek.

​Fant du det du lette etter?