Fra før er det innført samme begrensning for utlevering på blåresept og H-resept.

Begrensningen på hvit resept gjelder fra 16. mars kl. 19.
Unntak er legemidler som står på rasjoneringslisten til Legemiddelverket, dette er legemidler hvor det er bestemt skal utleveres for kortere tidsrom enn tre måneder. Listen oppdateres fortløpende.
 
Fredag 13. mars gikk Legemiddelverket ut med påminnelse til apotekene om at de skal overholde begrensningen på tre måneders forbruk ved utlevering av alle legemidler på blå- og H-resept. Dette gjaldt også legemidlet acetylsalisylsyre (Albyl-E) 75 mg på hvit resept.
 
Målet er å unngå hamstring, og sikre at alle pasienter får behandling. Begrensningene gjelder for utlevering til både helsepersonell og enkeltpasienter, men ikke for helseinstitusjoner eller skipsmedisin. Legemiddelverket presiserer at helseinstitusjon i denne sammenheng vil si en institusjon som har inneliggende pasienter (sykehus, sykehjem).

Råd til pasienter

  • Du får kun utlevert tre måneders normalt forbruk på resepten din (blå-, hvit- og H-resept).
  • Unntak er legemidler som står på rasjoneringslisten til Legemiddelverket.  

Råd til apotek

  • Sjekk siste utleveringsdato slik at enkeltpersoner ikke får utlevert mer enn nødvendig.
  • For legemidler som utleveres for tre måneder av gangen skal intervallet mellom hver utlevering være på minimum 2,5 måneder. 
  • For legemidler som står på rasjoneringslisten og utleveres for én måned av gangen skal det gå minimum 21 dager mellom hvert uttak av legemidler. Apoteket må selv tilpasse det som leveres ut til enkeltpasienter slik at det stemmer overens med én måneds forbruk.

Råd til leger

  • Leger bør ikke skrive ut mer legemidler enn nødvendig.
  • Informér pasienten om at det er utleveringsbegrensninger.
​Fant du det du lette etter?