En randomisert, placebokontrollert, parallellgruppe-studie har undersøkt langvarig bruk av azitromycin for å forebygge lungeinfeksjon (oblitererende bronkiolittsyndrom, BOS) hos pasienter som hadde fått HSCT for blodkreftsykdom. Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt etter det ble sett en økt risiko for tilbakefall av blodkreftsykdommen hos pasienter som tok azitromycin, sammenlignet med gruppen som ikke tok azitromycin.

Data fra den kliniske studien er vurdert som solid nok til å konkludere at langvarig bruk av azitromycin etter HSCT kan medføre en risiko som er høyere enn forventet nytte selv om det ikke er avklart hvordan azitromycin kan ha bidratt til den observerte høyere forekomsten av tilbakefall av blodkreftsykdom i studien.

Langvarig bruk av azitromycin for å forebygge infeksjon i lungene (BOS) hos pasienter etter HSCT er utenfor det godkjente bruksområdet for azitromycin.

Tilgjengelige data antyder at denne risikoen ikke gjelder for andre pasientpopulasjoner eller for godkjente bruksområder ved kort- eller langvarig bruk.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev for å informere om denne risikoen til relevant helsepersonell.

​Fant du det du lette etter?