​Darunavir finnes på markedet i Norge med produktnavnet Prezista. Darunavir og kobicistat i kombinasjon selges under produktnavnene ▼Rezolsta (darunavir, kobicistat) og ▼Symtuza (darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid).

I en klinisk studie er det rapportert 6 tilfeller hvor gjennomsnittlig konsentrasjon i kroppen (AUC) av darunavir (brukt i kombinasjon med kobicistat) var lavere under graviditetens andre og tredje trimester, sammenlignet med 6 til 12 uker etter fødsel. Lav darunavir-konsentrasjon kan føre til økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon til barnet.

Råd til helsepersonell:

  • Unngå kombinasjonsbehandling med darunavir og kobicistat under graviditet.
  • Kvinner som blir gravide under kombinasjonsbehandlingen bør bytte til annen behandling; kombinasjon med darunavir og ritonavir kan vurderes som et alternativ.
  • Lav konsentrasjon av darunavir kan være forbundet med økt risiko for behandlingssvikt og økt risiko for overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter:

  • Kontakt den behandlende legen din dersom du er eller blir gravid under kombinasjonsbehandling med darunavir og kobicistat.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til infeksjonsleger og sykehusapotek.

​Fant du det du lette etter?