​Elvitegravir finnes på markedet i Norge i kombinasjon med kobicistat i produktene ▼Genvoya (elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid) og Stribild (elvitegravir, kobicistat, emtricitabin, tenofovirdisoproksil), mens kobicistat alene (Tybost) foreløpig ikke er tilgjengelig på det norske markedet.

En klinisk studie har vist lave konsentrasjoner av elvitegravir (i kombinasjon med kobicistat) i kroppen under graviditetens andre og tredje trimester sammenlignet med verdier målt etter fødsel. Dette gir økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn.  

Råd til helsepersonell:

  • Unngå kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet.
  • Kvinner som blir gravide under kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat bør bytte til annen behandling.
  • Lav konsentrasjon av elvitegravir kan være forbundet med økt risiko for behandlingssvikt og økt risiko for overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn.
  • Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema

 

Råd til pasienter: 

  • Kontakt den behandlende legen din dersom du blir eller er gravid under kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til infeksjonsmedisinere, indremedisinere, spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer og sykehusapotek.

I 2018 ble det distribuert et «Kjære helsepersonell-brev» om risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn ved behandling med darunavir og kobicistat under graviditet.

​Fant du det du lette etter?