​​Granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) er en vekstfaktor som sørger for produksjon og modning av blodceller i kroppen. I Norge finnes følgende produkter tilgjengelig: ▼Accofil (filgrastim), Neupogen (filgrastim), Tevagrastim (filgrastim), Nivestim (filgrastim), Zarzio (filgrastim), Neulasta (pegfilgrastim) og ▼Lonquex (lipegfilgrastim).Disse stoffene stimulerer dannelsen av en type hvite blodlegemer (granulocytter), og brukes ofte i forbindelse med kreftbehandling.

Ved behandling med G-CSF er der i sjeldne tilfeller sett betennelse i hovedpulsåren (aortitt).

Råd til leger og helsepersonell

  • Aortitt er rapportert i forbindelse med behandling med G-CSF-legemidler, dels hos pasienter som samtidig behandles med cytostatika og dels hos friske personer.
  • Symptomene kan være feber, magesmerter, sykdomsfølelse, ryggsmerter og forhøyede betennelsesmarkører. I de fleste tilfeller ble aortitten diagnostisert med datatomografi (CT/MR-skanning), og den gikk tilbake etter at G-CSF-behandlingen ble avbrutt.
  • Dersom det er grunn til å tro at aortitt kan være forårsaket av et legemiddel, er G-CSF-preparater en av de mulige årsakene.
  • Informer pasientene om tegn og symptomer på aortitt og oppfordre dem til å ta kontakt med lege dersom de får feber, magesmerter, opplever sykdomsfølelse eller får ryggsmerter.
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion. Produktnavnet og informasjon om batch bør også oppgis i meldeskjema for biologisk produkter.

Råd til pasienter​

  • Ta kontakt med lege dersom du får feber, magesmerter, opplever sykdomsfølelse eller får ryggsmerter.

Preparatomtalen og pakningsvedlegg for G-CSF-legemidlene vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til onkologer, hematologer og kardiologer for å informere om denne risikoen.

​Fant du det du lette etter?