Bendamustin (Levact og generika) brukes i behandling av blodkreft (kronisk lymfatisk leukemi), lymfekreft (non-Hodgins lymfom) og benmargskreft (myelomatose).

Råd til leger:

  • Dødsfall ble observert i kliniske studier med bendamustin. Her ble bendamustin brukt utenfor godkjent bruksområde og i kombinasjon med andre legemidler. Dødsfallene skyldtes hovedsakelig opportunistiske infeksjoner, men også kardiologiske, nevrologiske og respiratoriske bivirkninger.
  • Etter markedsføring er det observert alvorlige og dødelige infeksjoner, både bakterielle (pneumoni og sepsis) og opportunistiske infeksjoner (pneumocystis jirovecii-penumoni (PJP), varicella zoster virus (VZV) og cytomegalovirus (CMV)).
  • Det er også observert reaktivering av hepatitt B-virusinfeksjoner hos pasienter som er kronisk bærere av viruset. Dette har i noen tilfeller ført til akutt leversvikt og dødsfall.
  • Behandling med bendamustin har også ført til langvarig lymfocytopeni (<600/µl) og lavt antall CD4-positive T-celler (T-hjelperceller) (<200/µl) som kan vare i 7-9 måneder etter fullført behandling. Dette særlig i kombinasjon med rituksimab.
  • Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion på meldeskjema.

 

Preparatomtalen blir oppdatert med overnevnte informasjon og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til relevante sykehusavdelinger.

​Fant du det du lette etter?