Hovedprinsippene er presentert i et supplerende notat til Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

I notatet presenteres veiledende hovedprinsipper for hvilke tiltak som skal vurderes som "Behandling", og hvilke tiltak som skal vurderes som "Forebygging" når det gjelder beregning av alvorlighetsgrad.

Notatet er utarbeidet av en tverretatlig arbeidsgruppe, med mandat til bl.a. å operasjonalisere prinsippene for prioritering som er vedtatt av Stortinget.

Les notat om bruk av beregningsprinsippene for forebygging eller behandling.

​Fant du det du lette etter?