​Mirabegron brukes i behandling av overaktiv blære hos voksne. Det har blitt rapportert om alvorlige tilfeller av høyt blodtrykk og forhøyet blodtrykk hos pasienter som behandles med mirabegron. Det er også blitt rapportert om noen tilfeller av hjerneslag eller hjerteinfarkt ved bruk av mirabegron.
Derfor blir bruk hos pasienter med alvorlig ukontrollert høyt blodtrykk nå kontraindisert. Blodtrykket bør måles ved oppstart av behandlingen og overvåkes jevnlig, spesielt hos pasienter med hypertensjon.

Råd til leger:

  • Pasienter med systolisk blodtrykk over 180 mm Hg eller diastolisk blodtrykk over 110 mm Hg skal ikke bruke mirabegron.
  • Seponer mirabegron dersom pasienter utvikler alvorlig, ukontrollert hypertensjon.
  • Mål blodtrykket før behandlingen påbegynnes og overvåk det jevnlig i løpet av behandlingsperioden, spesielt hos pasienter med hypertensjon.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion​​

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert, og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til allmennpraktikere, gynekologer, urologer og geriatere.

​Fant du det du lette etter?