Bakgrunn

Osteoporose er en tilstand med redusert beintetthet og beinstyrke, og observeres klinisk som brudd grunnet små traumer slik som fall fra egen høyde, såkalte lavenergibrudd. Primær osteoporose kan tilskrives naturlig aldring, menopause eller livsstilsfaktorer som røyking, høyt alkoholkonsum, dårlig ernæringsstatus eller inaktivitet. Bisfosfanat tabletter (deriblant alendronsyre tabletter) er vanligvis førstelinjebehandling ved osteoporose.

Det vurderes at alendronsyre brusetabletter kan være et godt alternativ for pasienter som ikke kan behandles med vanlige bisfosfanat tabletter grunnet gastrointestinale plager, da slike bivirkninger ikke er like fremtredende ved bruk av brusetablettene. Alendronsyre brusetabletter har vist sammenlignbar effekt på bruddrisiko som et annet bisfosfanat (zoledronsyre) i bruk i andrelinjebehandling av osteoporose i norsk klinisk praksis, og behandlingskostnadene vurderes å være tilstrekkelig like.

Les refusjonsvedtaket

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner med økt risiko for frakturer.


Vilkår 56: Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.

Vålkår 246:Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager

​Fant du det du lette etter?