​​Biotin er et B-vitamin som blant annet finnes i kosttilskudd og ulike helsekostprodukter. Inntak av biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester som undersøker stoffskiftehormoner. Lavt stoffskifte behandles som oftest med det kunstig fremstilte hormonet levotyroksin. Levotyroksin er virkestoffet i blant annet legemidlene Levaxin, Euthyrox og Levotyroksinnatrium Accord.

Ved målinger av skjoldkjertelens funksjon kan inntak av biotin føre til feilaktig lave eller feilaktig høye testresultater. Dette kan igjen føre til feilbehandling av pasienter som behandles med levotyroksin. Risikoen for påvirkning av resultatet øker med høyere doser biotin. Det er økende bruk av biotintilskudd i høyere doser og dermed økt risiko for feilbehandling basert på misvisende prøveresultater.

Råd til leger/helsepersonell:

  • ​Spør rutinemessig pasienter om biotinbruk før du bestiller tyreoideafunksjonsprøver.
  • Når tyreoideafunksjonsprøver bestilles til pasienter som tar biotinholdige produkter, bør laboratoriet informeres. Alternative tester som ikke interferer med biotin bør brukes hvis dette er tilgjengelig.
  • Ved tolkning av resultater av laboratorietester må mulig biotininterferens tas i betraktning, særlig hvis laboratoriesvarene avviker fra det kliniske bildet.

Meld mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema​

Råd til pasienter:

  • ​Informer legen og/eller laboratoriepersonell dersom du tar eller nylig har tatt et produkt som inneholder biotin.
  • Vær oppmerksom på at produkter som multivitaminer eller kosttilskudd for hår, hud og negler også kan inneholde biotin.
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasie​nter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg for levotyroksinholdige legemidler er oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til endokrinologer, allmennleger, laboratoriepersonell og apotek. ​


​Fant du det du lette etter?