Totalt antall bivirkningsmeldinger med mistenkte bivirkninger: 679
Antall bivirkningsmeldinger med mistenkte* alvorlige bivirkninger: 60

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinen. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet.

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinen er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt og hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter (se tabellen under). Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket. Allergiske reaksjoner på vaksinen er sjeldne.

Per i dag finnes det to HPV-vaksiner på markedet i Norge: Gardasil og Cervarix. Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om HPV-vaksinen Gardasil som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. I november 2016 starter et nytt, midlertidig vaksinasjonsprogram for kvinner født 1991 eller senere. Disse kvinnene vil få tilbud om HPV-vaksinen Cervarix.

Bivirkningsmeldingene som omtales i denne rapporten gjelder Gardasil.

Se fullstendig rapport.

* For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. 

​Fant du det du lette etter?