​VigiNor er tilpasset en ny, internasjonal meldingsstandard. Standarden sier hva en bivirkningsmelding skal inneholde og gjør det mulig å utveksle meldinger med andres databaser. Det er primært snakk om å utveksle meldinger med det europeiske legemiddelkontoret EMA, som på våre vegne utveksler data med WHO.

Lettere å analysere data

Dataene vi nå skal utveksle er mer detaljerte, og gir bedre grunnlag for analyser, både enkeltlandnivå og for mange land sett under ett. Disse dataene brukes til å avdekke signaler om nye bivirkninger. Slike signaler kan oppstå i enkeltland, men det er også viktig med internasjonalt samarbeid for å avdekke sjeldne bivirkninger, der store datamengder er nødvendig.

Større åpenhet

VigiNor gir mer fleksible muligheter for å hente ut data, for eksempel statistikk som gjelder én type bivirkning, befolkningsgruppe og legemiddel. På den måten kan forskere få lettere tilgang til data de selv kan analysere, noe som er viktig for åpenheten.

Folkehelseinstituttet og RELIS har bidratt med faglig kompetanse i utviklingen av VigiNor.

​Fant du det du lette etter?