​Per i dag brukes det to HPV-vaksiner i Norge: Gardasil og Cervarix. Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om Gardasil som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. I november 2016 startet i tillegg et nytt, midlertidig vaksinasjonsprogram for kvinner født 1991 eller senere. Disse kvinnene får tilbud om Cervarix.

Det er etter vaksinasjon med Gardasil mottatt 728 bivirkningsmeldinger, hvorav 66 er alvorlige*. Det tilsvarende tallet for Cervarix er 17 meldinger, hvorav ingen er alvorlige. Alle bivirkningsmeldinger vurderes fortløpende av Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket. 
 
Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinene. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet. Fordelen ved å gi vaksinen vurderes som langt større enn risikoen for bivirkninger.
 
De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksinene er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt samt hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering og kan skyldes smerter eller ubehag knyttet til nålestikket. Allergiske reaksjoner på vaksinene er sjeldne. Bivirkninger etter vaksinasjon meldes ved mistanke om en mulig sammenheng med vaksinen.
 
Se fullstendig rapport (pdf)
 
*For at bivirkningsmeldinger skal regnes som alvorlige må et eller flere av følgende kriterier være oppfylt: medført/forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet, medført livstruende sykdom eller død. ​Fant du det du lette etter?