• ​​Totalt antall rapporter, inkludert alvorlige bivirkninger: 589
  • Antall rapporter med mistenkte alvorlige* bivirkninger: 39

Legemiddelverket har ikke fått melding om dødsfall som kan knyttes til HPV-vaksinen. I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet.

Se fullstendig halvårlig rapport fra 24. juni 2015

Vanlige bivirkninger

De vanligste meldte bivirkningene av HPV‐vaksiner er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Allergiske reaksjoner på vaksinen forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering, og kan skyldes smerter eller ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt.

Gardasil og POTS

I Danmark har det vært mye oppmerksomhet rundt HPV-vaksinen Gardasil og syndromet POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome). Danske Sunhedsstyrelsen har fått en rekke meldinger med mistanke om sammenheng mellom vaksinen og dette relativt nyoppdagede syndromet. Diagnosen er vanskelig å stille på grunn av uspesifikke symptomer som blodtrykksfall, svimmelhet (besvimelser) og stigende hjertefrekvens når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling.  

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har nå startet en formell gjennomgang for å avklare om bruk av HPV-vaksiner gir økt risiko for POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) og CRPS (complex regional pain syndrome).

På verdensbasis er 55 millioner kvinner vaksinert med Gardasil/Silgard, mens 17 millioner kvinner er vaksinert med Cervarix. EMA opplyser at det er meldt om 66 tilfeller av POTS og 47 tilfeller av CRPS ved bruk av Gardasil og 48 tilfeller av CRPD ved bruk av Cervarix.

Det er nylig meldt om ett tilfelle av mulig POTS i Norge. Legemiddelverket undersøker nå nærmere om det kan være rapportert andre tilfeller med lignende symptomer som POTS.  

POTS er en tilstand som opptrer hos både kvinner og menn. Tilstanden kan også forekomme hos personer som ikke er vaksinert.  Syndromet er relativt nyoppdaget og diagnosen er vanskelig å stille på grunn av uspesifikke symptomer som blodtrykksfall, svimmelhet (besvimelser) og stigende hjertefrekvens når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling. Diagnosen stilles blant annet på bakgrunn av en vippetest. CRPS er en tilstand som gir kroniske smerter i armer og ben.

Myndighetene mener fortsatt at fordelen med å vaksinere seg fortsatt er klart større enn risikoen for å få bivirkninger.

Nøye overvåket

I Norge har HPV-vaksinene vært nøye overvåket siden de i 2009 ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn. Slik det er vanlig for nye vaksiner, oppfordret Folkehelseinstituttet helsepersonell å melde alle bivirkninger. I Norge er det i hovedsak vaksinen Gardasil som brukes, og til nå har ca. 150 000 jenter blitt vaksinert. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet vil i fellesskap fortsette å overvåke alle bivirkningsmeldinger nøye og oppfordrer helsepersonell til å være oppmerksomme på vedvarende symptomer hos unge jenter som har fått vaksine. Eventuelle mistenkte bivirkninger meldes til Folkehelseinstituttet.   

*For å bli definert som en alvorlig bivirkning må meldingen oppfylle et eller flere av følgende kriterier: medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk viktig hendelse, gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende sykdom eller død. 

Les mer:

​Fant du det du lette etter?