​​​​Nemndas rolle har vært å gi Legemiddelverket råd i spørsmål om bivirkninger av legemidler i et nasjonalt folkehelseperspektiv.

Behandles på europeisk nivå

Norges deltagelse i det europeiske samarbeidet på legemiddelområdet har ført til at de fleste saker i dag diskuteres og avgjøres på europeisk nivå. De europeiske samarbeidsprosedyrene har tidsfrister som har gjort det vanskelig å bruke Bivirkningsnemnda til å gi innspill siden de kun møtes tre ganger i året.

Etablerer ekspertnettverk

Legemiddelverket har hatt stor nytte av de rådene Bivirkningsnemnda har gitt. Råd fra uavhengige eksterne eksperter skal fortsatt være en viktig del av Legemiddelverkets arbeid med legemiddelsikkerhet. Bivirkningsnemnda blir derfor erstattet av et større nettverk av eksperter på ulike områder. Arbeidet med å etablere et ekspertnettverk starter høsten 2015.

Historisk tilbakebli​kk

Bivirkningsnemnda ble opprettet av Sosialdepartementet i mars 1970. I de første årene var Nemndas hovedoppgave «å registrere bivirkninger/komplikasjoner av medikamentell terapi» og å informere helsepersonell om bivirkninger som ble rapportert. Disse oppgavene overtok Legemiddelverket og Nemndas rolle ble etterhvert mer rådgivende for Legemiddelverkets håndtering av bivirkningsspørsmål i et større og generelt perspektiv.

​Fant du det du lette etter?