​​​​Eliquis (apixaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) og Xarelto (rivaroksaban) er nye blodfortynnende legemidler som brukes i forebygging av blodpropp ved siden av vitamin K-antagonister, slik som warfarin og lavmolekylært heparin.  De nye blodfortynnende legemidlene har like god effekt og sikkerhet som warfarin. Alle typer blodfortynnende behandling medfører risiko for blødninger.

Etter at de nye antikoagulasjonsmidlene er tatt i bruk er det meldt om blødninger som i enkelte tilfeller har vært dødelige. Leger og annet helsepersonell oppfordres til å respektere alle kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler i preparatomtalen, slik at blødningsfaren reduseres.

Råd til leger:

 • Vær oppmerksom på kontraindikasjonene. Selv om det er ulikheter mellom de nye legemidlene, deler de følgende kontraindikasjoner:
  • Pågående klinisk signifikant blødning
  • Lesjoner eller tilstander som anses å utgjøre en betydelig risiko for større blødning. Dette kan omfatte nåværende eller nylige gastrointestinale sår, ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne-, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter
  • Samtidig behandling med andre antikoagulantia, for eksempel ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin med flere), heparinderivater (fondaparinuks etc.), orale antikoagulantia (warfarin eller andre), unntatt ved bytte av behandling eller når ufraksjonert heparin administreres i doser som er nødvendige for å holde et sentralt vene- eller arteriekateter åpent
 • Ta hensyn til nyrefunksjonen. Nedsatt nyrefunksjon kan utgjøre en kontraindikasjon
 • Det er viktig å ta hensyn til den anbefalte doseringen samt advarslene og forsiktighetsreglene for å minimere risikoen for blødninger
 • Følg opp pasienten, sørg for å endre doseringen i takt med endringer i pasienten kliniske situasjon (blant annet alder, nyrefunksjon og interaksjoner med andre legemidler)
 • Påse at pasienten tar medisinene slik han/hun skal. Det eksisterer ingen antidot til de nye orale antikoagulantia.
 • Meld bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion. Når det meldes bivirkninger av antikoagulantia bør også tilleggsskjema ved bivirkninger av antikoagulantia fylles ut.
 • Helsedirektoratet har i samarbeid med blant annet Legemiddelverket utarbeidet en veileder om bruken av nye antikoagulasjonsmidler.

Råd til pasienter:

 • Ta legemidlene hver dag slik legen har bestemt.
 • Gjør alltid leger og annet helsepersonell oppmerksom på at du bruker blodfortynnende legemidler.
 • Les pakningsvedlegget og følg rådene.​
 • Kontakt lege ved spørsmål om behandlingen din, det er viktig at det ikke gjøres endringer i behandlingen uten at dette er avtalt med legen.

Preparatomtalene blir oppdatert og det er sendt ut et kjære helsepersonell-brev til allmennleger, kardiologer, hematologer, ortopediske kirurger, nevrologer spesialisert på slag og indremedisinere.

Preparatomtalene, med fullstendig beskrivelse av dosering, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler finner du ved å søke på legemidlet i Legemiddelverkets legemiddelsøk.​​​​

​Fant du det du lette etter?