​I overgangsperioden vil Storbritannia fortsatt være en del av EUs indre marked. EUs lover- og forskrifter vil fortsatt gjelde for britene, men muligheten for å delta i komiteer, arbeidsgrupper eller være involvert i beslutninger er borte. Selv om britiske legemiddelmyndigheter ikke vil lede utredninger, vil EUs regelverk for legemidler fortsatt gjelde i overgangsperioden som strekker seg frem til 31. desember 2020.

Dette betyr blant annet at det fortsatt er mulig for MT-innehavere og andre aktører i legemiddelkjeden å utføre viktige funksjoner i Storbritannia, for eksempel batchkontroll, produktfrigivelse og farmakovigilansaktiviteter. 

For informasjon om Norges forhold til Storbritannia, se nyhetssak på regjeringen.no.

Overgangsperioden gir et pusterom. Likevel er det viktig at alle MT-innehavere fortsetter arbeidet med å påse at nødvendige endringer kommer på plass, slik at deres produkter er i henhold til EUs regelverk ved overgangsperiodens slutt.

Se oversikt over regulatorisk informasjon om brexit. 

​Fant du det du lette etter?