​Produsenter av medisinsk utstyr med sertifikat fra teknisk kontrollorgan i Storbritannia må bytte til et annet kontrollorgan innenfor EU/EØS-området for fortsatt å kunne levere medisinsk utstyr til EU/EØS-området. Produsenter utenfor EU/EØS med autorisert representant i Storbritannia må bytte til en autorisert representant innenfor EU/EØS.


Legemiddelverket har sammen med europeiske myndigheter og EU-kommisjonen kartlagt konsekvenser og forberedt ordninger for å unngå at det skal oppstå mangel på medisinsk utstyr. Europeiske land har i fellesskap forberedt mulige unntaksordninger for å gi industrien litt mer tid til omstillinger som kreves for å flytte funksjoner fra Storbritannia til EU/EØS-området, dersom dette skulle bli aktuelt.

Det er produsentene som forsyner det norske markedet med medisinsk utstyr, og det er deres ansvar å ha gjort nødvendige forberedelser i forbindelse med brexit. Inntrykket er at industrien er godt forberedt på brexit og har gjort nødvendige tilpasninger, slik at medisinsk utstyr kan distribueres og selges i EU/EØS-området.​Fant du det du lette etter?