​​Bakgrunn

Acetylcystein 200 mg brusetablettar vart tatt opp på den dåverande preparatlista, og godkjend for pliktmessig refusjon til palliativ behandling i livets sluttfase verkande frå 01-01-2008. Bronkyl Forte inneheld 600 mg acetylcystein og inneber ei ny styrkje av acetylcystein brusetablettar som doserast ein gong dagleg. Tilsvarande dosering for 200 mg brusetablettane er 2-3 gonger dagleg. Prisen per døgn er lågare for den nye styrka om ein antek same døgndose (3 x 200 mg).

Les refusjonsvedtaket for Bronkyl Forte.

Refusjonsberettiga bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase

Refusjonsvilkår:

136: Refusjon ytas sjølv om legemidlet skal brukas i mindre enn tre månader.