​​Behandling med efedrinmikstur har lang tradisjon i Norge og fås bare på resept. I følge tall fra Reseptregisteret får 17 % av barn i aldersgruppen 0-2 år minst én resept i løpet av ett år. Totalt utgjør denne aldersgruppen 57 % av alle brukerne. Informasjon fra andre europeiske lands legemiddelmyndigheter tyder på at behandling av luftveisplager med efedrin er et særnorsk fenomen

- I en artikkel publisert i Tidsskrift for den norske legeforening anbefales en mer restriktiv bruk. Vi støtter denne anbefalingen, sier seniorrådgiver Hilde Samdal ved seksjon for legemiddelovervåking.

Oppdatert preparatinformasjon til rekvirent og pasient

Preparatomtale og pakningsvedlegg er oppdatert med informasjon om at bruk hos barn under 2 år bør unngås på grunn av manglende data om sikkerhet og effekt. Det vil imidlertid ta noe tid før pakninger med nye pakningsvedlegg er tilgjengelig i apotek.

Bivirkninger øker ved feilbruk

De vanligste bivirkningene av efedrin er uro, søvnløshet, raske hjerteslag (takykardi) og skjelving (tremor). Risikoen for alvorlige bivirkninger som hallusinasjoner, kramper, psykoser og hjerterytmeforstyrrelser øker ved feilbruk og høye doser. I Norge er det ikke mottatt bivirkningsmeldinger med dødelig utfall hos barn. Totalt er det registrert ti bivirkningsmeldinger hvor efedrin alene eller i kombinasjon med andre legemidler er mistenkt årsak. Fire av meldingene gjelder barn fra 0-2 år, og to av disse regnes som alvorlige.

Råd til leger

Råd til foreldre

  • Barn skal bare behandles med efedrinmikstur i samråd med lege.
  • Vær nøye med å følge bruksanvisningen fra legen. Bruk ikke høyere doser enn det som er forskrevet.
  • Kontakt lege ved mistanke om bivirkninger.

Se også

​Fant du det du lette etter?