​Mykofenolat brukes for å hindre avstøtning etter nyre-, hjerte- eller levertransplantasjoner. I Norge markedsførers produktene Mykofenolat Accord, Myfortic, Myfenax, Myophenolatemofetil Accord og CellCept.

Dersom kvinner bruker mykofenolat før eller under svangerskapet, øker risikoen for spontanabort og medfødte misdannelser. Det er derfor svært viktig at kvinner som bruker mykofenolat unngår graviditet under behandling.

Det er ikke sikkert vist at det er risiko for fosterskade hos barnet når far har brukt mykofenolat. Mykofenolat er imidlertid skadelig for arvestoffet (gentoksisk) og man kan ikke se bort fra at en mann kan overføre små mengder mykofenolat til en kvinne gjennom sædvæsken. Derfor anbefaler myndighetene som et «føre-var-prinsipp» at mannlige pasienter som er seksuelt aktive bør benytte kondom under behandlingen. Leger som behandler organtransplanterte forteller at rådene har ført til at pasienter er blitt bekymret og har vurdert å slutte med mykofenolat. Legemiddelverket ønsker derfor å komme med noen presiseringer til pasienter og helsepersonell.

Råd til pasienter:

  • Mykofenolat er livsnødvendig behandling du ikke kan slutte med uten stor risiko for avstøtning av det transplanterte organet.
  • Bruk hos menn: Informasjonen i pakningsvedlegget har en «føre-var» tilnærming. Din behandlende lege vil gi deg personlig informasjon om hvordan du skal forholde deg til disse rådene.
  • Ta kontakt med legen hvis du er bekymret for behandlingen.

Råd til helsepersonell:

  • Dersom du har spørsmål om praktisk bruk av mykofenolat - ta kontakt med klinisk fagmiljø.

Nasjonale og europeiske legemiddelmyndigheter vil regelmessig vurdere all ny informasjon om bruk av mykofenolat og risiko for fosterskade. 

​Fant du det du lette etter?