Listen oppdateres rundt den 1. og 15. hver måned og publiseres ca en uke før den 1. hver måned. Preparater som har markedsføringstillatelse står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er avregistrert hos Statens legemiddelverk.

Markedsføringsstatus kan være oppdatert uten at det fremkommer i listene.

Benytt Legemiddelsøk øverst til høyre for å se til enhver tid oppdaterte data om markedsførte legemidler og virkestoff.

Byttelisten (excel):

Definisjoner vedrørende markedsføringsstatus:

Kan Prisbehandles: preparatet har godkjent markedsføringstillatelse og pakning i Norge
Markedsført: preparatet er meldt markedsført av aktør til Farmalogg AS
Midlertidig utgått: preparatet er fortsatt registrert, men er midlertidig trukket fra markedet