​Listen oppdateres rundt den 1. og 15. hver måned og publiseres ca en uke før den 1. hver måned. Preparater som har markedsføringstillatelse står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er registrert hos Statens legemiddelverk.

Markedsføringsstatus kan være oppdatert uten at det fremkommer i listene.

Benytt legemiddelsøk øverst til høyre for å se til enhver tid oppdatert data om markedsførte legemidler og virkestoff.

Byttelisten

Endringer i byttelisten gjeldende fra 1.3.2017
Byttelisten gjeldende fra 1.3.2017 (kun markedsførte pakninger)
Byttelisten gjeldende fra 1.3.2017 (inkludert alle pakninger med markedsføringstillatelse)

Definisjoner vedrørende markedsføringsstatus

Kan prisbehandles: preparatet har godkjent markedsføringstillatelse og pakning i Norge
Markedsført: preparatet er meldt markedsført av aktør til Farmalogg AS
Midlertidig utgått: preparatet er fortsatt registrert, men er midlertidig trukket fra markedet