Midazolam munnvann, oppløsning 2,5mg,5 mg, 7,5 mg og10 mg er byttegrupper med første generika.

De andre endringene på byttelisten er byttegrupper med første generika på H-resept, samt parallellimporterte og generiske legemidler i allerede eksisterende byttegrupper.

Listen oppdateres rundt den 1. og 15. hver måned og publiseres ca. én uke før den 1. hver måned. Preparater som har markedsføringstillatelse står på listen uavhengig av om innehaver faktisk markedsfører preparatet eller ei. Dette gjelder også når innehaver har bedt grossist stryke preparatet, men hvor det ikke er avregistrert hos Statens legemiddelverk.

Markedsføringsstatus kan være oppdatert uten at dette fremkommer i listene.

Benytt Legemiddelsøk for å se til enhver tid oppdaterte data om markedsførte legemidler og virkestoff.

Byttelisten (excel):

Endringer i byttelisten gjeldende fra 01.11.2021

Byttelisten gjeldende fra 01.11.2021 (kun markedsførte pakninger)

Byttelisten gjeldende fra 01.11.2021 (inkludert alle pakninger med markedsføringstillatelse)

Definisjoner vedrørende markedsføringsstatus:

  • Kan prisbehandles: preparatet har godkjent markedsføringstillatelse og pakning i Norge
  • Markedsført: preparatet er meldt markedsført av aktør til Farmalogg AS
  • Midlertidig utgått: preparatet er fortsatt registrert, men er midlertidig trukket fra markedet
​Fant du det du lette etter?